برای دریافت تخفیف از بسته های اشتراکی سایت الگو استفاده نمایید

خرید اشتراک

کاربر گرامی

شما می توانید بر اساس نیاز یکی از بسته های اشتراکی 10، 30 و 90 روز سایت الگو را با قیمت مناسب خریداری نمایید.

بسته اشتراکی10 روزِ

20 موکاپ

ارزش هر موکاپ 2000 تومان

90.000 تومان

بسته اشتراکی30 روزِ

80 موکاپ

ارزش هر موکاپ 1500 تومان

240.000 تومان

بسته اشتراکی90 روزِ

290 موکاپ

ارزش هر موکاپ 1100 تومان

490.000 تومان

رایگان ادامه دهید

با عضویت در سایت از مزایای "الگو" بهرهمند شوید.